Wat is de huishoudentoeslag?

Oude toeslagen verdwijnen

Op dit moment bestaan er verschillende toeslagen, maar hier gaat verandering in komen. Nu kennen we bijvoorbeeld de zorgtoeslag en huurtoeslag. Als het aan het kabinet ligt, worden deze losse toeslagen afgeschaft en komt er één toeslag voor terug: de huishoudtoeslag.

Eén nieuwe toeslag

Hoe deze huishoudtoeslag er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal de toeslag de huidige zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget vervangen. Mogelijk wordt ook de ouderenkorting verwerkt in de huishoudentoeslag. Ook moet nog blijken in hoeverre het originele plan van de commissie Van Dijkhuizen zal worden gevolgd door Rutte en Samsom. Dit zal duidelijk worden als de plannen voor de nieuwe begroting op Prinsjesdag 2013 worden gepresenteerd.

Nieuw toeslagensysteem

De politiek klaagt al langer over de huidige toeslagen. Er wordt veel fraude gepleegd, onder andere met de huur- en zorgtoeslag. Ook wil de politiek dat het aanvragen en wijzigen van de toeslag simpeler wordt. Daarom zal gekozen worden voor één nieuwe toeslag in plaats van een aantal losse toeslagen.

Het nieuwe toeslagensysteem maakt ook deel uit van het bezuinigingspakket voor de nieuwe Miljoenennota 2014.

Verwacht in 2014 of 2015

Het is nog niet duidelijk wanneer de huishoud toeslag komt. Er zijn berichten dat de huishoudtoeslag al in 2014 van kracht wordt, andere bronnen hebben het over 2015 of zelfs 2017. Welke verandering deze huishouden toeslag voor u betekent, zal duidelijk moeten worden wanneer Koning Willem Alexander de troonrede uitspreekt op de derde dinsdag in september: Prinsjesdag.

Plannen staan niet vast

Nadat de inhoud van de nieuwe Miljoenennota duidelijk is geworden, heeft de Tweede kamer nog de mogelijkheid hierop te reageren in de Algemene Beschouwingen. Er is een kans dat de begrotingsplannen hierdoor nog worden bijgesteld.

Huishoudtoeslag aanvragen

Het is op dit moment nog niet mogelijk de nieuwe huishoud toeslag aan te vragen. Wanneer huishouden toeslag aanvragen wel beschikbaar wordt is nog niet bekend.